מועצה מקומית דיר אל אסד
 
 

ارقام هواتف


16/06/2013
 
 

טלפון מנוי שם מוסד
6294412 חטיבת ביניים
9080636 מתנ"ס
9080653 יחידת סמים
9081248 טיפת חלב תחתונה
9081954 יסודי ג'
9082060  מחשבים מע' חט"ב
9082656 בית חם
9082866 תיכון
9084432 ישיר יסודי א'
9580098 ספריה
9582050 יסודי ב'
9582171 חטיבה
9582258 יסודי א'
9582644 יסודי א'
9582985 חטיבה
9584471 שירות סוציאלי
9584473 שירות סוציאלי
9585013 מתנ"ס
9586410 ישיר ראש המועצה
9588301 מתנ"ס
9588302 מתנ"ס
9588303 ישיר אבראהים חטיב
9880569 חטיבה
9883634 מועדונית 
9884246 ישיר יסודי ב'
9885444 מועצה
9885445 מועצה
9885559 פקס אנעאם
9886655 מועצה
9888294 מרכז העשרה
9888613 בית הקשיש
9905356 יסודי ג'
9982595 תיכון
9985462 מחשבים מז' חט"ב
9989591 פקס מועצה
9989779 יסודי ב'
9989979 יחידת סמים

 
 

عدد التعليقات (0) | عرض كل التعليقات